C/ CONSELL DE CENT 106 2º1ª 08015 BARCELONA

TEL. 93 363 01 80 FAX. 93 363 01 81 MAIL. info@martinez-morera.com

Advocats des de 1999. Confiança demostrada

     SERVEIS QUI SOM SITE MAP
         CASTELLÀ / CATALÀ
SERVEIS A L'EMPRESA: àREA ADMINSTRATIU
Particulars / Empreses

Recursos

Procediments de responsabilitat patrimonial de l'Administració

Llicències i permissos

Negociacions amb l'Administració

Subvencions y ajuts

Expropiacions

Convenis urbanístics

Contractes urbanístics